Spelets väktare


Devis: Fiat justitia, pereat mundus (Varde rättvisa, om så jorden går under)

Favoritvapen: YxaSom åttonde sonen i en fattig, lågadlig familj, blev denne riddare satt i kloster vid mycket ung ålder. Munkarna insåg dock snabbt att denne riddares styrka låg i annat än bönen, och man valde därför att låta honom bli en krigare i Guds tjänst. Med rättvisan som rättesnöre intog han slagfältet och blev snabbt en fruktad fiende. För denne krigare är rättvisan höjd över allt annat och han tvekar inte att straffa de som han anser har brutit mot spelets regler.


Häst: Conde de Caniceira, Silent Alarm, Brudvik Pryder

Tillbaka till riddarsidan