Riddaren af Råstaborg


Devis: Contra vim mortis non est medicamen (Mot dödens makt finns ingen bot)

Ursprung: Råstaborg

Favoritvapen: Stridsklubba


Denne mäktige riddare hade kunnat välja ett liv i lugn och välstånd då han föddes som äldste sonen i en rik adelsfamilj, men istället valde han krigarens väg och lämnade sin familjs gods för ett liv på slagfältet. Han fruktar ingen utmaning och på hästryggen har han erövrat både länder och mången fager ungmös hjärta.


Hästar: Jabonero LV, Jesulin

Tillbaka till riddarsidan